Referenční stavby

Výstavba výrobní a skladové haly H, k.ú. Ostrov u Stříbra (LINDE)

Zemní práce – odkopávky, náspy, výkopy pro základy a drobné objekty, vč. náspů, zlepšení zemin aktivní zóny, zlepšení parapláně násypu pojivem a zemní frézou, zlepšení náspu vápennou stabilizací, konstrukční vrstva ze štěrkodrti se zakalením pod betonovou desku haly, polštář pod základy ze štěrkopísku, opěrné stěny z gabionů. monolitická opěrná stěna, odvoz ornice, odvoz zeminy.

Termín realizace

11/2014 - 11/2015

Používáním webu www.lesingplus.cz vyjadřujete souhlas s používáním cookies, které jsou pro jeho chod nezbytné. Více o cookies