carousel/tatra8x8_zima1.jpg
carousel/cat_cs583_valec.jpg
carousel/vejprnice_r.jpg

Ryze česká
stavebně
obchodní
společnost

Společnost LESING plus, spol. s r.o. jako ryze česká stavebně obchodní společnost vznikla v r. 1993

se zaměřením na realizaci stavebních prací, komunikací, vodohospodářských staveb, zemních prací velkých rozsahů, demolic, rekultivací skládek, dřevovýroby a dřevostaveb.

Více o společnosti

Úherce - Pilotovací rovina, podkladní štěrky v hale, zpevněné plochy z CB krytu, komunikace a zpev. plochy ze zámkové dlažby vč. obrub, kanalizace.

Investor

Kajima Czech Design and Construction s.r.o.

I. Vnitroareálové komunikace a plochy – odvodnění štěrbinovými vpustmi a UV, pokládka štěrbinových žlabů pro odvodnění zpevněné plochy mezi halami, zpevněné plochy ze zámkové dlažby, komunikace.

II. Retenční nádrž – otevřená zemní, izolovaná PE HD folií, zemní práce – příprava retenční nádrže.

Investor

AMESBURY, s.r.o.

Nové depo autocisteren, obvodové komunikace a produktovod.

Výkopové práce, výstavba drenážního systému, podkladní vrstvy konstrukcí, finální úpravy včetně osetí.


Investor:

Hochtief CZ a.s.

Výstavba haly Koito Žatec – příprava území pro komunikace a zpevněné plochy.

Investor:

Kajima Czech Design and Construction s.r.o.

Průmyslový areál Lipovka - HTÚ, areálové komunikace, sadové úpravy.

Rozšíření silnice I/14 Lipovka.

Termín realizace

03 – 11/2015

Rozsah prací - sejmutí ornice, přesun, uložení, výkopy, násyp, násyp zlepšený vápnem, sanace plánì, ochranná vrstva pláště, podkladní vrstva štěrku pod podlahu, těžká komunikace asfaltová, betonová, komunikace a chodník ze zámkové dlažby.

Termín realizace

12/2013 – 08/2014

Zemní práce – odkopávky, náspy, výkopy pro základy a drobné objekty, vč. náspů, zlepšení zemin aktivní zóny, zlepšení parapláně násypu pojivem a zemní frézou, zlepšení náspu vápennou stabilizací, konstrukční vrstva ze štěrkodrti se zakalením pod betonovou desku haly, polštář pod základy ze štěrkopísku, opěrné stěny z gabionů. monolitická opěrná stěna, odvoz ornice, odvoz zeminy.

Termín realizace

11/2014 - 11/2015

Komunikace, zemní práce, hrubé terénní úpravy, inženýrské sítě.

Termín realizace

7/2016 – 12/2016

Zemní práce, hrubé terénní úpravy.

Konstrukční a živičné vrstvy, asfaltové komunikace, zámkové dlažby.

Termín realizace

5/2016 – 11/2016

Certifikace

Používáním webu www.lesingplus.cz vyjadřujete souhlas s používáním cookies, které jsou pro jeho chod nezbytné. Více o cookies