Referenční stavby

KOITO Žatec fáze 2

Výstavba haly Koito Žatec – příprava území pro komunikace a zpevněné plochy.

Investor:

Kajima Czech Design and Construction s.r.o.

Průmyslový areál Lipovka (SIMOLDES) Rychnov nad Kněžnou

Průmyslový areál Lipovka - HTÚ, areálové komunikace, sadové úpravy.

Rozšíření silnice I/14 Lipovka.

Termín realizace

03 – 11/2015

Výrobní hala VANADIUM, Ostrov u Stříbra

Rozsah prací - sejmutí ornice, přesun, uložení, výkopy, násyp, násyp zlepšený vápnem, sanace plánì, ochranná vrstva pláště, podkladní vrstva štěrku pod podlahu, těžká komunikace asfaltová, betonová, komunikace a chodník ze zámkové dlažby.

Termín realizace

12/2013 – 08/2014

Používáním webu www.lesingplus.cz vyjadřujete souhlas s používáním cookies, které jsou pro jeho chod nezbytné. Více o cookies