Aktuality

Evropská unie Evropský sociální fond Operační program Zaměstnanost

Svaz podnikatelů ve stavebnictví, IČ: 01541641 se sídlem Národní 138/10, Praha 1 - Nové Město, vedený Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 11068 (dále také „Svaz“) je příjemcem dotace na projekt „STAVÍME NA VĚDOMOSTECH“., reg.č. CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_110/0010952 (dále také „Projekt“).

Projekt je určený pro cílovou skupinu zaměstnance členských podniků Svazu podnikatelů

ve stavebnictví. Předmětem projektu je realizace dalšího profesního vzdělávání s cílem zvýšení úrovně znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků. Projekt je realizován prostřednictvím veřejné zakázky „STAVÍME NA VĚDOMOSTECH“ (dále zakázka).

V rámci zakázky uzavřel dne 4. 2. 2020 smlouvy, na základě kterých bude probíhat realizace projektu:

  1. Měkké a manažerské vzdělávání, obecné IT a účetní, ekonomické a právní kurzy – dodavatel PROFIMA EFFECTIVE, s.r.o.
  2. Projektové řízení a administrace projektu – dodavatel PROFIMA EFFECTIVE, s.r.o.

Termín čerpání projektu je od 1. 5. 2019 do 30. 4. 2022.

Společnost LESING plus, spol. s r.o. má uzavřenu dohodu se Svazem podnikatelů ve stavebnictví na realizaci projektu v období od 1. 6. 2020 do 30. 4. 2020, zajišťující dodavatelem projektu společností PPROFIMA EFFECTIE, s.r.o. U MPSV má alokovánu částku čerpání dotace ve výši 431 296 Kč de minimis, v rozsahu 1024 osobohodin.Používáním webu www.lesingplus.cz vyjadřujete souhlas s používáním cookies, které jsou pro jeho chod nezbytné. Více o cookies